Download |
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

DOWNLOAD Văn bản pháp luật

STT

Số hiệu

Tên văn bản

Ngày ban hành

Download

1

1609/QLD-MP

Công văn về việc hướng dẫn phân loại mỹ phẩm, công bố tính năng mỹ phẩm

10/02/2012

Công văn về việc hướng dẫn phân loại mỹ phẩm, công bố tính năng mỹ phẩm

2

155/2018/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

12/11/2018

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

3

277/2016/TT-BTC

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

14/11/2016

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

4

93/2016/NĐ-CP

Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

01/07/2016

Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

5

06/2011/TT-BYT

Thông tư quy định về quản lý mỹ phẩm

25/01/2011

Thông tư quy định về quản lý mỹ phẩm

6

69/2018/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

15/05/2018

Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

7

43/2017/NĐ-CP

Nghị định về nhãn hàng hóa

14/04/2017

Nghị định về nhãn hàng hóa

8

36/2005/QH11

Luật Thương mại 2005

14/06/2005

Luật Thương mại 2005

9

16/2012/QH13

Luật Quảng cáo 2012

21/06/2012

Luật Quảng cáo 2012

10

105/2016/QH13

Luật Dược 2016

06/04/2016

Luật Dược 2016

1 2 »