ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU MỸ PHẨM
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU MỸ PHẨM

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU MỸ PHẨM

 

     Hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm là hội nghị để giới thiệu hoặc thảo luận chuyên đề với Người tiêu dùng về các vấn đề chuyên sâu liên quan đến mỹ phẩm.

  

 

I. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU MỸ PHẨM

Yêu cầu phải có các thông tin sau:

     - Tên sản phẩm mỹ phẩm.

     - Tính năng, công dụng mỹ phẩm (nếu các tính năng, công dụng chủ yếu chưa thể hiện trên tên của sản phẩm).

     - Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

     - Lưu ý khi sử dụng (nếu có).

 

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU MỸ PHẨM

     - Phiếu đăng ký tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (Hãng Luật Khánh Dương sẽ cung cấp biểu mẫu).

     - Bản sao Phiếu công bố mỹ phẩm đã được cấp.

     - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.

     - Các tài liệu chứng minh tính năng, công dụng mỹ phẩm (trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu các tính năng, công dụng chủ yếu của sản phẩm nằm ngoài nội dung của Phiếu công bố mỹ phẩm đã được cấp).

     - 02 mẫu tài liệu dự định trưng bày, phát hành tại Hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm.

     - Thư ủy quyền cho tổ chức thay mặt xin Giấy phép tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm.

 

III. CÁCH LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU MỸ PHẨM

     - Tài liệu trưng bày, phát hành tại Hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm có thể được lập cho một hoặc nhiều sản phẩm khác nhau.

     - Hồ sơ đăng ký tổ chức Hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm có thể được lập cho một hoặc nhiều sản phẩm được tổ chức tại một hoặc nhiều địa điểm trên địa bàn Tỉnh, Thành phố.

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Hãng Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.