GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO MỸ PHẨM TRÊN BÁO CHÍ, TỜ RƠI
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO MỸ PHẨM TRÊN BÁO CHÍ, TỜ RƠI

GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO MỸ PHẨM TRÊN BÁO CHÍ, TỜ RƠI

 

     Quảng cáo mỹ phẩm là hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, mua bán hoặc sử dụng mỹ phẩm.

 

I. NỘI DUNG QUẢNG CÁO MỸ PHẨM TRÊN BÁO CHÍ, TỜ RƠI

Về thông tin: Yêu cầu phải có các thông tin sau:

     - Tên sản phẩm mỹ phẩm.

     - Tính năng, công dụng mỹ phẩm (nếu các tính năng, công dụng chủ yếu chưa thể hiện trên tên sản phẩm).

     - Lưu ý khi sử dụng (nếu có).

         

Về hình thức: Quảng cáo mỹ phẩm trên báo chí, tờ rơi thì cuối trang đầu tiên của tài liệu quảng cáo mỹ phẩm phải in:

     - Số phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Sở Y tế

     - Ngày ...... tháng ...... năm ...... nhận hồ sơ hợp lệ ghi trên Phiếu tiếp nhận.

 

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO MỸ PHẨM TRÊN BÁO CHÍ, TỜ RƠI

     - Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm trên báo chí, tờ rơi (Hãng Luật Khánh Dương cung cấp biểu mẫu).

     - Bản sao Phiếu công bố mỹ phẩm đã được cấp.

     - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.

     - Các tài liệu chứng minh tính năng, công dụng mỹ phẩm (trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu các tính năng, công dụng chủ yếu của sản phẩm nằm ngoài nội dung của Phiếu công bố mỹ phẩm đã được cấp).

     - 02 market kèm theo.

     - Thư ủy quyền cho tổ chức thay mặt xin Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm.

 

III. CÁCH LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO MỸ PHẨM TRÊN BÁO CHÍ, TỜ RƠI

     - Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm có thể được lập cho một hoặc nhiều sản phẩm, được quảng cáo trên một hoặc nhiều thông tin đại chúng khác nhau.

     - Mẫu quảng cáo, kịch bản quảng cáo mỹ phẩm có thể được lập cho một hoặc nhiều sản phẩm khác nhau.

    - Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm trên báo chí, tờ rơi có thể được lập cho một hoặc nhiều sản phẩm được tổ chức tại một hoặc nhiều địa điểm trên địa bàn Tỉnh, Thành phố.

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Hãng Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.