Biểu mẫu
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> Biểu mẫu

STT Tên biểu mẫu Ghi chú Download
1 PHIẾU CÔNG BỔ MỸ PHẨM Là tài liệu bắt buộc phải nộp cho Cơ quan nhà nước khi đăng ký công bố lưu hành mỹ phẩm, chứa đựng các thông tin chủ yếu về: Nhãn hàng, tên sản phẩm, dạng sản phẩm, mục đích sử dụng, nhà sản xuất, nhà phân phối, thành phần, ... Tải về
2 PHIẾU ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO MỸ PHẨM Là Phiếu để Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm điền các thông tin liên quan đến quảng cáo và nộp cho Cơ quan nhà nước. Tải về
3 GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO - CERTIFICATE OF FREE SALE Là Giấy chứng nhận do Cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu mỹ phẩm để chứng nhận rằng mỹ phẩm đó được sản xuất hợp pháp và lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. Tải về
4 THƯ ỦY QUYỀN - POWER OF ATTORNEY Là văn bản của Nhà sản xuất/ Chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm tại Việt Nam (đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là Nhà sản xuất). Tải về