Những điều cần biết
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> Những điều cần biết

HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Hãng Luật Khánh Dương giới thiệu tài liệu hướng dẫn về công bố sản phẩm mỹ phẩm: Tên nhãn hàng và tên sản phẩm; Dạng sản phẩm; Mục đích sử dụng; Dạng trình bày; Thông tin về nhà sản xuất, đóng gói; ...

QUY ƯỚC TÊN VIẾT TẮT CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG PCB MỸ PHẨM

Hãng Luật Khánh Dương giới thiệu Bảng quy ước tên viết tắt của các tỉnh, thành phố trong Phiếu công bố mỹ phẩm.

CÁC THUẬT NGỮ MỸ PHẨM THƯỜNG DÙNG

Hãng Luật Khánh Dương xin điểm sơ qua một số thuật ngữ mỹ phẩm được sử dụng chính thức do các cơ quan quản lý mỹ phẩm quy định.

1 2 »