Những điều cần biết
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> Những điều cần biết

HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Hãng Luật Khánh Dương giới thiệu tài liệu hướng dẫn về công bố sản phẩm mỹ phẩm: Tên nhãn hàng và tên sản phẩm; Dạng sản phẩm; Mục đích sử dụng; Dạng trình bày; Thông tin về nhà sản xuất, đóng gói; ...

QUY ƯỚC TÊN VIẾT TẮT CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG PCB MỸ PHẨM

Hãng Luật Khánh Dương giới thiệu Bảng quy ước tên viết tắt của các tỉnh, thành phố trong Phiếu công bố mỹ phẩm.

CÁC THUẬT NGỮ MỸ PHẨM THƯỜNG DÙNG

Hãng Luật Khánh Dương xin điểm sơ qua một số thuật ngữ mỹ phẩm được sử dụng chính thức do các cơ quan quản lý mỹ phẩm quy định.

CÁC QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI AN TOÀN SẢN PHẨM MỸ PHẨM

Theo quy định tại Quy chế quản lý mỹ phẩm của Bộ Y tế: "Các tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải đảm bảo các sản phẩm của mình không có hại đối với sức khoẻ con người khi được dùng trong những điều kiện bình thường hoặc những điều kiện thích hợp được hướng dẫn, phù hợp với dạng bào chế, thông tin ghi trên nhãn, hướng dẫn sử dụng, thận trọng đặc biệt, cũng như các thông tin khác cung cấp bởi Nhà sản xuất hoặc nơi được uỷ quyền hoặc người chịu trách nhiệm lưu hành sản phẩm trên thị trường."

HƯỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ CÔNG BỐ TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM MỸ PHẨM

Việc đánh giá công bố tính năng sản phẩm (Product claim) không thể tách rời với việc xem xét liệu một sản phẩm có phải là sản phẩm mỹ phẩm hay không. Việc quyết định sản phẩm có phải là mỹ phẩm hay không phải dựa trên một số yếu tố, trong đó, tính năng sản phẩm (gọi tắt là Claim) là một trong những yếu tố quan trọng

QUY ĐỊNH ASEAN VỀ GIỚI HẠN KIM LOẠI NẶNG & VSV TRONG MỸ PHẨM

Hãng Luật Khánh Dương giới thiệu Quy định của ASEAN về giới hạn kim loại nặng và vi sinh vật trong sản phẩm mỹ phẩm

1 2 »