Công bố mỹ phẩm
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> Công bố mỹ phẩm

THAY ĐỔI NỘI DUNG PHIẾU CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Những sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố lưu hành, khi có thay đổi về các nội dung trong Phiếu công bố thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải có Văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung