GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO MỸ PHẨM TRÊN TRUYỀN HÌNH, TRUYỀN THANH
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO MỸ PHẨM TRÊN TRUYỀN HÌNH, TRUYỀN THANH

GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO MỸ PHẨM TRÊN TRUYỀN HÌNH, TRUYỀN THANH

 

     Quảng cáo mỹ phẩm là hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, mua bán hoặc sử dụng mỹ phẩm.

 I. NỘI DUNG QUẢNG CÁO MỸ PHẨM TRÊN PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN HÌNH, TRUYỀN THANH

     Yêu cầu phải có các thông tin sau:

     - Tên sản phẩm mỹ phẩm.

     - Tính năng, công dụng mỹ phẩm (nếu các tính năng, công dụng chủ yếu chưa thể hiện trên tên của sản phẩm).

     - Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

     - Lưu ý khi sử dụng (nếu có).

Tất cả các thông tin trên phải được đọc to, rõ ràng. Trường hợp hiển thị bằng chữ trên màn hình các nội dung trên thì tốc độ hiển thị phải phù hợp và cỡ chữ quảng cáo phải đủ lớn đảm bảo rõ ràng, dễ đọc.

 

II.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO MỸ PHẨM TRÊN PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN HÌNH, TRUYỀN THANH

     - Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm (Hãng Luật Khánh Dương cung cấp biểu mẫu).

     - Bản sao Phiếu công bố mỹ phẩm đã được cấp.

     - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.

     - Các tài liệu chứng minh tính năng, công dụng mỹ phẩm (trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu các tính năng, công dụng chủ yếu của sản phẩm nằm ngoài nội dung của Phiếu công bố mỹ phẩm đã được cấp).

     - 02 kịch bản quảng cáo (kịch bản phải mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc dự định sẽ quảng cáo) hoặc 02 CD.

     - Thư ủy quyền cho tổ chức thay mặt xin Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm.

 

III. CÁCH LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO MỸ PHẨM TRÊN PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN HÌNH, TRUYỀN THANH

     - Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm có thể được lập cho một hoặc nhiều sản phẩm, được quảng cáo trên một hoặc nhiều thông tin đại chúng khác nhau.

     - Mẫu quảng cáo, kịch bản quảng cáo mỹ phẩm có thể được lập cho một hoặc nhiều sản phẩm khác nhau.

     - Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm trên phương tiện truyền hình, truyền thanh có thể được lập cho một hoặc nhiều sản phẩm được tổ chức tại một hoặc nhiều địa điểm trên địa bàn Tỉnh, Thành phố.

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Hãng Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.