QUY ĐỊNH ASEAN VỀ GIỚI HẠN KIM LOẠI NẶNG & VSV TRONG MỸ PHẨM
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> QUY ĐỊNH ASEAN VỀ GIỚI HẠN KIM LOẠI NẶNG & VSV TRONG MỸ PHẨM

QUY ĐỊNH ASEAN VỀ GIỚI HẠN KIM LOẠI NẶNG & VSV TRONG MỸ PHẨM

 

1. GIỚI HẠN KIM LOẠI NẶNG (ACM THA 05 TESTING METHOD)

 

STT

CHỈ TIÊU

GIỚI HẠN

1

Thuỷ ngân (Hg)

Nồng độ tối đa cho phép có trong sản phẩm mỹ phẩm là 1 phần triệu (1 ppm)

2

Arsen (Ar)

Nồng độ tối đa cho phép có trong sản phẩm mỹ phẩm là 5 phần triệu (5 ppm)

3

Chì (Pb)

Nồng độ tối đa cho phép có trong sản phẩm mỹ phẩm là 20 phần triệu (20 ppm)

 

2. GIỚI HẠN VI SINH VẬT (ACM THA 06 TESTING METHOD)

 

STT

CHỈ TIÊU

GIỚI HẠN

Sản phẩm dành cho trẻ em dưới 03 tuổi, sản phẩm tiếp xúc với vùng mắt hoặc niêm mạc

Sản phẩm khác

1

Tổng số vi sinh vật đếm được

=

=

2

P. aeruginosa

Không được có trong 0,1g hoặc 0,1 ml mẫu thử

Không được có trong 0,1g hoặc 0,1ml mẫu thử

3

S. aureus

Không được có trong 0,1g hoặc 0,1 ml mẫu thử

Không được có trong 0,1g hoặc 0,1ml mẫu thử

4

C. albicans

Không được có trong 0,1g hoặc 0,1 ml mẫu thử

Không được có trong 0,1g hoặc 0,1ml mẫu thử