CÁC CHẤT CẤM SỬ DỤNG TRONG MỸ PHẨM
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> CÁC CHẤT CẤM SỬ DỤNG TRONG MỸ PHẨM

CÁC CHẤT CẤM SỬ DỤNG TRONG MỸ PHẨM

 

     Dưới đây là một số chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm theo quy định của Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm và theo quy định của Phụ lục II (Annex II) - bản mới nhất của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

 

TT

TÊN CÁC CHẤT BỊ CẤM

LÝ DO CẤM

1

Bithionol

Gây nhạy cảm với ánh sáng.

2

Chlorofluorocarbon Propellants

Độc hại cho con người.

3

Chloroform

Gây ung thư cho động vật và có thể nguy hiểm cho con người do tạo nên lượng tồn dư lớn trong cơ thể.

4

Halogenated Salicylanilides (di-, tri-, metabromsalan and tetrachlorosalicylanilide)

Gây nhạy cảm với ánh sáng.

5

Vinyl Chloride

Gây ung thư.

6

Zirconium - Containing Complexes

Độc hại cho phổi.

7

Hexachlorophene (HCP)

Cấm trong các sản phẩm tác động đến màng nhầy, ví dụ như: Son và các sản phẩm dưỡng môi.

8

Mercury Compounds (Thủy ngân)

Chỉ sử dụng cho sản phẩm dưỡng da vùng mắt với nồng độ tối thiểu.