THỦ TỤC CÔNG BỐ MỸ PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> THỦ TỤC CÔNG BỐ MỸ PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

THỦ TỤC CÔNG BỐ MỸ PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

 

     Theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BYT về quản lý mỹ phẩm ban hành ngày 25 tháng 01 năm 2011, tất cả các mỹ phẩm (thuộc Danh mục theo quy định của Bộ Y tế) lưu hành trên thị trường Việt Nam đều phải thực hiện thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để giúp Khách hàng hiểu rõ hơn về các thủ tục theo quy định của pháp luật, Hãng Luật Khánh Dương xin được hướng dẫn Doanh nghiệp thủ tục công bố mỹ phẩm như sau:

 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ CÔNG BỐ MỸ PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

     - Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (theo mẫu TT 06/2011).

     - Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

     - (Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là Nhà sản xuất thì phải có bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Nhà sản xuất.)

     - Bản sao y Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được cấp cho Nhà sản xuất.

     - Bản chính hoặc bản sao y Giấy ủy quyền của Nhà sản xuất hoặc Chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (trường hợp tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là Nhà sản xuất). 

     - Đĩa CD ghi nội dung của Phiếu công bố.

 

 II. CƠ QUAN THẨM QUYỀN

     - Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất hoặc Sở Y tế nơi đặt nhà máy đóng gói (trường hợp mỹ phẩm được đóng gói từ bán thành phẩm nhập khẩu).

 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN15 - 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

 

IV. HIỆU LỰC PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM05 năm, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận.

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Hãng Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.