THỦ TỤC CẤP CFS CHO MỸ PHẨM XUẤT KHẨU
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> THỦ TỤC CẤP CFS CHO MỸ PHẨM XUẤT KHẨU

THỦ TỤC CẤP GCN LƯU HÀNH TỰ DO CHO MỸ PHẨM

 

     Hãng Luật Khánh Dương chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) cho các sản phẩm mỹ phẩm xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Tư vấn cấp giấy chứng nhận bán hàng tự do mỹ phẩm xuất khẩu (CFS)

I. GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) LÀ GÌ?

     - Là Giấy chứng nhận do Cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho Thương nhân xuất khẩu mỹ phẩm ghi trong CFS để chứng nhận rằng mỹ phẩm đó được sản xuất và lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

     - Sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước không nhất thiết phải được bán thực tế tại nước sản xuất mà chỉ cần được phép bán, lưu hành tại thị trường này là có thể được cấp CFS.

      - Thường do các Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành như Bộ Y tế cấp.

      - Sản phẩm mỹ phẩm được cấp CFS khi đáp ứng các điều kiện sau:

    • Đơn đề nghị cấp CFS.
    • Bản sao Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận (có đóng dấu của Thương nhân đề nghị cấp CFS).
    • Đối với tổ chức, cá nhân khi đề nghị cấp CFS lần đầu tiên, Thương nhân xuất khẩu phải đăng ký Hồ sơ thương nhân tại Sở Y tế nơi đặt cơ sở sản xuất mỹ phẩm.

II. HỒ SƠ THƯƠNG NHÂN 

     - Bản đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của Thương nhân.

     - Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Thương nhân.

     - Danh mục các Cơ sở sản xuất (nếu có) của Thương nhân.

     * Mọi thay đổi trong Hồ sơ thương nhân phải được thông báo cho Cơ quan cấp CFS nơi đã đăng ký trước khi đề nghị cấp CFS. Trong trường hợp không có thay đổi, hồ sơ thương nhân vẫn phải được cập nhật hai (02) năm một lần.

III. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ12 - 15 ngày làm việc.

IV. CƠ SỞ PHÁP LÝ

     - Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BYT của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm.

     - Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

     - Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. Thông tư 41/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Hãng Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.