ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH CHẾ PHẨM, HÓA CHẤT DIỆT KHUẨN, DIỆT CÔN TRÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH CHẾ PHẨM, HÓA CHẤT DIỆT KHUẨN, DIỆT CÔN TRÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH CHẾ PHẨM, HÓA CHẤT DIỆT KHUẨN, DIỆT CÔN TRÙNG

TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ

 

     Hãng Luật Khánh Dương trân trọng giới thiệu về dịch vụ đăng ký lưu hành hóa chất diệt khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế như sau:

 

TÊN DỊCH VỤ

TÀI LIỆU

THỜI GIAN

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH LẦN ĐẦU

 

   - Đơn xin đăng ký lưu hành.

   - Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp.

   - Kết quả kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của các Cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp. 

   - Bảng trả lời kết quả khảo nghiệm tác dụng sinh học của các đơn vị khảo nghiệm do Bộ Y tế Việt Nam chỉ định.

   - Tài liệu kỹ thuật về những vấn đề sau:

  • Thành phần, cấu tạo;
  • Tác dụng và hướng dẫn sử dụng;
  • Tác dụng phụ, cách xử lý;
  • Tính ổn định và cách bảo quản;
  • Quy trình sản xuất.

   - Thư ủy quyền của Nhà sản xuất và Giấy chứng nhận bán hàng tự do của nước sở tại  (đối với sản phẩm nhập khẩu).

   - Nội dung nhãn hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn cần đăng ký.

   - Giấy phép môi trường (đối với sản phẩm sản xuất trong nước).

60 ngày làm việc

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH LẠI

 

   - Đơn xin đăng ký lưu hành.

   - Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp.

   - Báo cáo kết quả kinh doanh tại Việt Nam (liệt kê rõ có vi phạm Quy chế hay không, nếu có thì hình thức xử lý như thế nào).

30 ngày làm việc

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG PHẠM VI SỬ DỤNG

 

   - Công văn xin bổ sung phạm vi sử dụng của hoá chất, chế phẩm.

   - Kết quả khảo nghiệm với đối tượng xin bổ sung.

   - Mẫu nhãn của hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn sau khi bổ sung phạm vi sử dụng.

10 ngày làm việc

THAY ĐỔI TÊN THƯƠNG MẠI KHI XUẤT KHẨU

   - Công văn xin thay đổi tên thương mại của hoá chất, chế phẩm.

   - Tên mới của hoá chất, chế phẩm.

   - Tên các nước hoặc Doanh nghiệp của các nước sẽ nhập khẩu hoá chất, chế phẩm đó.

   - Nội dung mẫu nhãn của hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn sau khi đổi tên thương mại.

10 ngày làm việc

XIN PHÉP NHẬP KHẨU

   - Đơn xin nhập khẩu.

   - Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp

   - Cam kết về đảm bảo về chất lượng, an toàn của hóa chất.

   - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của hóa chất, chế phẩm được sản xuất từ hóa chất xin nhập khẩu.

   - Kế hoạch sử dụng hóa chất, chế phẩm nhập khẩu.

15 ngày làm việc

ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO

   - Đơn xin đăng ký quảng cáo.

   - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của đơn vị xin quảng cáo.

   - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của hóa chất, chế phẩm xin quảng cáo.

   - Giấy ủy quyền của đơn vị sở hữu Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được ủy quyền thực hiện quảng cáo).

   - Nội dung quảng cáo được ghi trong clip, đĩa âm thanh, hình ảnh, market quảng cáo.

20 ngày làm việc

  
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Hãng Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.