THƯ ỦY QUYỀN - POWER OF ATTORNEY
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> THƯ ỦY QUYỀN - POWER OF ATTORNEY

MẪU THƯ ỦY QUYỀN

 

     Khách hàng có thể tham khảo mẫu Thư ủy quyền (Power Of Attorney - POA) như bên dưới:

     Lưu ý: Đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, Thư uỷ quyền đã có chữ ký của Đại diện pháp luật Nhà sản xuất/ Chủ sở hữu sản phẩm phải được chứng thực chữ ký và hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.