THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM 

     Theo quy định tại Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016, quy định cụ thể điều kiện hoạt động của Cơ sở sản xuất mỹ phẩm là phải được thành lập hợp pháp và phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo mẫu quy định do Bộ Y Tế. Để giúp Khách hàng hiểu rõ hơn về các thủ tục theo quy định của pháp luật, Hãng Luật Khánh Dương xin được hướng dẫn Doanh nghiệp thủ tục xin cấp Giấy chứng đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm như sau:

 

I. HỒ SƠ XIN CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

     - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 93/2016/NĐ-CP.

     - Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của Cơ sở sản xuất.

     - Danh mục thiết bị hiện có của Cơ sở sản xuất.

     - Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất và Tiêu chuẩn chất lượng của từng mặt hàng.

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

     - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 93/2016/NĐ-CP.

     - Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (nếu có).

     * Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện, sản xuất mỹ phẩm được lập thành 01 bộ, có đóng dấu giáp lai giữa các trang (đối với tài liệu có từ 02 trang trở lên) của Cơ sở sản xuất.

III. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTSở Y tế nơi đặt Cơ sở sản xuất.

IV. THỜI GIAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨMTrong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp biên nhận hồ sơ hợp lệ sẽ có Quyết định kiểm tra Cơ sở.

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Hãng Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.