THAY ĐỔI PHIẾU CÔNG BỐ MỸ PHẨM
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> THAY ĐỔI PHIẾU CÔNG BỐ MỸ PHẨM

THAY ĐỔI NỘI DUNG PHIẾU CÔNG BỐ MỸ PHẨM

 

 

 

     Những sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, khi có thay đổi về các nội dung trong Phiếu công bố thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải có Văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đối với các nội dung không phải công bố mới) kèm theo tài liệu có liên quan đến nội dung điều chỉnh, bổ sung gửi đến Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thực hiện công bố mới theo quy định (đối với các nội dung phải công bố mới). Cụ thể như sau:

 

I. TRƯỜNG HỢP KHÔNG CẦN CÔNG BỐ MỚI

Các trường hợp không cần công bố mới

     - Tên và/ hoặc địa chỉ của Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng không thay đổi số Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

     - Tên và/ hoặc địa chỉ của Công ty nhập khẩu (trong trường hợp mỹ phẩm nhập khẩu).

     - Thay đổi Người đại diện cho Công ty.

     - Thay đổi kích cỡ bao gói, chất liệu bao bì, nhãn sản phẩm.

Các giấy tờ, tài liệu cần chuẩn bị

     - Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh mỹ phẩm.

     - Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF - Product Information File): áp dụng đối với mục 4 của phần I nêu trên.

 

II. TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN CÔNG BỐ MỚI

     - Thay đổi nhãn hàng.

     - Thay đổi tên sản phẩm.

     - Thay đổi Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

     - Thay đổi dạng sản phẩm.

     - Thay đổi mục đích sử dụng.

     - Thay đổi công thức.

     - Thay đổi Nhà sản xuất hoặc đóng gói (tên và/ hoặc địa chỉ).

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Hãng Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.