Những điều cần biết
0 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

    0986 708 677

Trang chủ >> Những điều cần biết

CÁC CHẤT CẤM SỬ DỤNG TRONG MỸ PHẨM

Một số chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm theo quy định của Thông tư 06/2011/TT-BYT và theo quy định của Phụ lục II (Annex II) - bản mới nhất của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

« 1 2